Al geruime tijd ben ik erg geïnteresseerd in het fenomeen Graancirkelformaties. Vele formaties bezitten een wonderschone wereld van geometrische vormen. Niet alleen de Gulden Snede, maar nog meer de Levensbloem en andere geometrische verhoudingen zoals bijv. de Harmonische rechthoeken, ligt aan het ontwerp ten grondslag.

Een aantal, waar ik me sterk toe voel aangetrokken, hebben me geïnspireerd tot het maken van schilderijen waar de formatie zelf in bladgoud werd uitgevoerd. De werking van het er naar kijken gaat verder dan slechts een beleven van schoonheid. Zij zetten diep in mij iets in gang wat zich het best laat vertalen als een toename van universeel besef. Het zijn geschenken van niet menselijke wezens aan ons opdat wij mogen groeien in bewustzijn.

Voor mij is dit een heel merkwaardige ontwikkeling. Op de kunstacademie had ik les van een oude Constructivist waar ik me erg tegen afzette. Jarenlang schilderde ik sureeel en na een lange tijd niets gedaan te hebben, begon ik met mandala's te experimenteren. De "Blauwe mandala" en de "Gele mandala" zijn daar goede voorbeelden van .

De stap naar graancirkelformaties is niet groot .